30 Mart 2008

Düüt düt düt! Bu iş yerinde grev var!

Cuma günü eve dönerken serviste kulak misafiri olduğum konuşmaları aktarmak isterim:
Efendim, biz ne kadar tembel bir milletmişiz, aylaklığa alışmışız, sendikalar çıkarları zarar gördüğü için bu kadar tantana yapıyormuş, grev yapıp vatandaşı mağdur duruma düşürüyormuş. Almanya'da 65 yaşından önce emeklilik yokmuş, ama biz kolaya alışmışız, olur muymuş, mış miş muş...
A benim canım vatandaşım, önce hakkını bileceksin, hem kendininkini, hem ötekininkini berininkini, bileceksin ki eşitsizliklere, haksız kısıtlamalara söyleyecek sözün olsun. Bileceksin ki nice işçi sendikasının biraraya geldiği iş bırakma eylemini tembellik gibi kof ve kolaya kaçan bir sıfatla yorumlamayasın. Herkesi kendin gibi koşullarda çalışıyor sanmayasın; her daim tamah etmeyi erdemden, sesini yükseltip şikayet etmeyi bozgunculuktan saymayasın.
Benim sevgili vatandaşım, bütün diğer etmenleri yok ya da denk sayıp illa güzide garp ülkeleriyle kıyaslama yapacaksan, Almanya'daki emeklilik yaşının yanı sıra Fransa'daki haftalık çalışma saatlerini araştırıp okumanı tavsiye ederim. Batı Avrupa'da çalışma koşulları, ücretler, haklar nedir, burada ne kadarı geçerlidir, her iki ülkede eşit sürelerde çalışan insanların yıpranma katsayıları nedir önce öğreneceksin, öğreneceksin ki tembel miyiz değil miyiz gerçekten karar verebilesin.

Ah benim güzel vatandaşım, sen yeter ki düdüklenmeyi iste, düdükleyen bol bol bulunur ne de olsa!

1 yorum:

La Santa Roja dedi ki...

Bunları başımızdakiler çıkarıyor gülüm, biz iyi yönetiyoruz da mal kötü napalım diye temize çıkmak adına...